Radio Televizija Tuzlanskog kantona

News portal ima veci broj kategorija i grupa, mogucnost unosa vijesti od strane veceg broja novinara, te prikladnu strukturu postavljanja, lektorisanja i objavljivanja vijesti.

Pored vijesti portal posjeduje i online radio, te veliki broj tematskih video sadrzaja. Portal je dostupan na adresi www.rtvtk.ba