IU Travnik

Web portal predstavlja Internacionalni Univerzitet Travnik i nudi mogucnost ucenja na daljinu.

Sistem se sastoji od desktop aplikacije koja je instalirana na multimedijalnim katedrama univerziteta i Web aplikacije za prikazivanje snimljenih sadrzaja. Zavisno od fakulteta / odsjeka / godine studija studenti mogu da prate online video / audio zapise predavanja. Sistem ima sve pratece komponente sistema za ucenje na daljinu koje pomazu u interakciji student – profesor npr. Online Chat, Internal messinger, preuzimanje popratne dokumentacije vezane za predavanja, online oglasne ploce, forum, akademski kalendar, biblioteku, online testove itd.
Sistem je dostupan na adresi www.iu-travnik.com