E-monitoring

Aplikacija prezentira podatke prikupljene kroz E-monitoring databese aplikaciju za pracenje rada visih nivoa vlasti u BiH.

Aplikacija nudi detaljne analize rada predstavnika vlasti, podatke o sjednicama i mjerama o kojim se raspravlja. Cilj aplikacije je upoznati gradjanstvo sa radom organa vlasti. Aplikacija je dostupna na adresi www.vlastibih.com/redesign

 

Naši projekti

Djelatnost fakulteta Univerziteta u Travniku zasnovana je na punom poštivanju akademskih sloboda i akademske autonomije.

Posjetite stranicu ispod

Posjeti