Akulux IMBO

Web bazirana aplikacija obezbjeđuje jednostavniji proces naručivanja ALU i PVC stolarije od strane distributera kompanije IMBO.

Aplikacija predstavlja alat za iscrtavanje i dizajn ALU i PVC stolarije sa svim detaljima (tipovi panela, ručkica, okvira...) od strane distributera. Močan Javaskript baziran dizajner pomaže pri iscrtavanju rješenjana jednostavan i intuitivan način. Rješenja iscrtana Akulux aplikacijom idu direktno na listu narudžbi a faktura se kreira automatski.