DocuTrac

Aplikacija prati snima, te nudi veliki broj template-a za kreiranje novih dokumenata vezanih za inspekcijske poslove.

Prati cjelokupan istorijat od npr. Podnosenja prijave, izdavanja rjesenja o pravnom lijeku, zalbe do konacnog rjesenja. Kroz aplikaciju je moguce u svakome trenutku vidjeti u kojoj se fazi trenutno nalazi neki predmet. Aplikacija kombinuje arhiviranje slikovnih sadrzaja (skeniranih dokumenata), OCR tekstualnih zapisa, te upisa u bazu i obezbjedjuje preglednost svih dokumenata na jednom mjestu.