Evidencija radnog vremena

Web ili Intranet bazirani sistem za Evidenciju radnog vremana se koristi u kombinaciji sa RFID uredjajima za ocitavanje beskontaktnih kartica.

Sistem salje podatke o ulascima i izlascima uposlenika u poslovnu zgradu na internet ili intranet server. Sistem ima mogucnost da prikaze listu uposlenika koji se trenutno nalaze u zgradi, te pruza detaljnu evidenciju izlazaka na pauze, terene, poslovne sastanke i sl. Sistem se koristi uz obracun place za evidenciju radnih sati. Svaki uposlenik moze da ima pristup sistemu te, da kroz sistem trazi slobodne dane, dopuste ili da opravdava prekovremeni rad ili kasnjenja.