Convoy Planning Tool

Aplikacija nudi mogucnost upisa snaga i karakteristika za svaki Jammer uredjaj koji ometa detonaciju eksplozivnih naprava u blizini konvoja.

Aplikacija optimizira ucinak Jammer uredjaja i time minimizira broj potrebnih uredjaja koji prate konvoj.
Cilj aplikacije je da  maksimizira sigurnost konvoja racunajuci najbolju pokrivenost po razlicitim frekvencijama signala cijelog konvoja uracunavajuci duzinu, razmak i brzinu kretanja vozila u konvoju.
Graficka prezentacija polozaja vozila u konvoju. Definisanje veceg broja varijabli: uslovi puta, vremenske prilike, inicijatori itd.