Human Resource Management

GrogotHRM je kompletno rješenje za vođenje efikasne evidencije o znanjima, sposobnostima, obrazovanju... uposlenika.

Web sistem daje veliku prednost kompanijama i organizacijama koje imaju podijeljenu strukturu organizacije na više udaljenih lokacija, kao i veći broj uposlenika.Web bazirani sistem daje mogućnost osoblju, koje se bavi upravljanjem ljudskim resursima kompanije ili organizacije, da sa bilo koje lokacije u bilo koje vrijeme ima 100% uvida u sve bitne podatke o uposlenicima. Sistem automatski obavještava o značajnim datumima za svakog uposlenika pojedinačno npr: rođendanima, datumima zapošljavanja, datumima isteka ugovora, licenci i sl. Sistem daje uvid u organizovanje platnih razreda i kategorija te može da vodi kompletnu evidenciju o ostvarenju radnih sati - šihtarica. Sa svim naprednim opcijama ovaj sistem predstavlja jedinstveno rješenje koje se postavlja kao neophodnost svim kompanijama ili organizacijama koje imaju komplikovanu organizacionu strukturu i veliki broj uposlenika.