AIDA IDEE

Web bazirana aplikacija za organizaciju i praćenje posade zabavljača na cruiser brodovima.

Aplikacija pomaže pri organizaciji i treninzima, bilježi i prati vještine i kompetencije, prati ukrcavanje i iskrcavanje zabavljačke posade cruiser brodova. Aplikacija vodi evidenciju o dostupnosti trening sala, kostima, scene i sl.

 

Naši projekti

Djelatnost fakulteta Univerziteta u Travniku zasnovana je na punom poštivanju akademskih sloboda i akademske autonomije.

Posjetite stranicu ispod

Posjeti